Priser och villkor.

Priser

Jag har också villkor: Var snäll!


·         Hunddagis 4 000 kr. Endast heltidsplatser.

·         Inackordering hunddagishundar.
250 kr tillkommer per påbörjad dygn vardagar.
450 kr lördag och söndag.
550 kr storhelg och röddag

Allmänna villkor

  • Vi tillåter löptikar på dagiset. Hanar som visar sig bli mycket stressade av löpande tikar kan tyvärr inte tas emot.
  • Vi tar inte emot sjuka hundar. Redan erlagd månadsavgift kan ersättas mot veterinärintyg för sjukdagarna om hunden är sjuk en längre tid (mer än 1 vecka).
  • Semesterstängt: Vecka 28,29 och 30. 
  • Avgiften reduceras INTE under semester.
  • Röda dagar stängt. 
  • Dag innan röddag stängt från 16:30.
  • Strikt hundägaransvar gäller alltid.
  • Vi har hunddagisförsäkring genom Söderberg och Partners ( www.soderbergpartners.se ).
  • Hundägaren ska ha tecknat en egen försäkring (s.k. drulleförsäkring).